ส่งคำถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น โมดูลค้นหาระยะด้วยเลเซอร์, กล้อง Zoom MWIR, โมดูลค้นหาระยะด้วยเลเซอร์ 905 นาโนเมตร, โมดูลค้นหาระยะด้วยเลเซอร์ 1535 นาโนเมตร, โมดูลค้นหาระยะด้วยเลเซอร์ 1570 นาโนเมตร หรือรายการราคา โปรดฝากอีเมลของคุณไว้ที่เรา แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 วัน ชั่วโมง.